Slagverk Noter / Partitur - Hämtning och Skriv Ut


Slagverk Noter

Percussionsinstrument är musikinstrument som slås, skrapas eller skakas för att producera ett ljud, ofta för att följa med en trummis. I en orkester kan detta innefatta snara trummor, bass drums, timpani, cymbals, trianglar och tamburiner.

Kategorin innehåller också icke-perkussiva instrument som sirener och visselpipor. Tangentinstrumentinstrument - glockenspiel och xylofon - passar också här eftersom de inte har pianotangentbord.

Utvalda Låtar


Lista med arrangemang