Nivåer (Levels)

Här är de första takterna i The Entertainer för att demonstrera skillnaden mellan våra nivåer.

Level/Nivå 1


Level/Nivå 2


Level/Nivå3


Level/Nivå R: Originalversion


Level/Nivå K: Keyboardversion