Lead Sheet Noter / Partitur - Hämtning och Skriv Ut


Lead Sheet Noter

Blyblad är en förkortad form av musikalisk notation som anger alla väsentliga komponenter i en melodi - mestadels populära låtar. Elementen är melodin, texten och harmonin.

Så viktigt som vad blybladet gör, är det användbart att notera vad det inte gör - nämligen det beskriver inte baslinjen, ackordmomenten, röstledaren eller andra aspekter av ackompanjemanget. Dessa kan specificeras senare av en arrangör eller improviserad av artister.

Utvalda Låtar


Lista med arrangemang