Mandolin Noter / Partitur - Hämtning och Skriv Ut


Mandolin Noter

En mandolin är ett strängt musikinstrument och ingår i lutfamiljen. Normalt har det fyra kurser av dubbla metallsträngar som är anpassade till varandra (8 strängar).

Men fem (10 strängar) och sex (12 strängar) kursversioner finns också. Kurserna är vanligtvis inredda i en följd av perfekta femtedelar.

Mandolin familjen som innehåller mandola, oktav mandolin, mandocello och mandobass och det skiljer sig från dessa instrument genom att vara sopran version.

Utvalda Låtar


Lista med arrangemang