Harp Noter / Partitur - Hämtning och Skriv Ut


Harp Noter

Harpan är ett majestätiskt stråkinstrument av skönhet. De går tillbaka århundraden och deras användning har registrerats i Asien, Afrika och Europa, så tidigt som 15 000 f.

Kr. Det finns många olika versioner men de är vanligtvis i en av två kategorier - ramen och den öppna harpan. Förmodligen är den mest kända typen Concert Harp - som har sju pedaler. Pedalerna gör att instrumentet kan stämmas samtidigt som det spelas i en tonhöjdsklass. Harpor kan ha mellan 1 och 90 strängar! De största harporna finns i Afrika.

Moderna harpister använder bara sina första fyra fingrar - detta på varje hand. De tenderar att plocka nära mitten med hjälp av kuddarna på sina fingrar. Irländska harpister är kända för att använda sina naglar istället.

Två vanliga musikaliska spelstilar är framträdande med harpaspel: arpeggio som bildas av den snabba följden av toner och glissando som görs genom att svepa händerna över strängarna.

Slutligen är harpan välkänd för att vara symbolen som finns på Guinness-flaskor, glas och förpackningar - den symboliserar ölets rötter som finns i Irland.

Utvalda Låtar


Lista med arrangemang