Celeste Noter / Partitur - Hämtning och Skriv Ut


Celeste Noter

Celesta eller celeste ser ut som ett upprätt piano men är i själva verket en slog idiophone. Det är en liten enhet med ett tre, fyra eller fem oktavstangentbord och har mindre nycklar än ett piano.

Utvalda Låtar

Lista med arrangemang