Piccolo Digitale Noter - Nedlasting og Skriv Ut


Piccolo Digitale Noter

Navnet piccolo kommer fra italiensk for "lite" selv om det kalles ottavino (som betyr "liten oktav") i Italia. Det er en halv-størrelse fløyte fra treblåsinstrumentfamilien.

Lyden produsert av piccoloen er en oktav høyere enn det som vises på notene. Den moderne piccolo har de fleste samme fingerings som sin større søsken, den standard transversale fløyten [3], men lyden den produserer er en oktav høyere enn skrevet. Moderne piccolos er produsert i nøkkelen til C eller D ♭. John Philip Sousa brukte D ♭ piktogrammet til soloen i den endelige gjentakelsen av den avsluttende delen av "The Stars and Stripes Forever".

Populære Sanger

Liste over arrangementer