Lead Sheet Digitale Noter - Nedlasting og Skriv Ut


Lead Sheet Digitale Noter

Blyplater er en forkortet form for musikalsk notasjon som spesifiserer alle de viktigste komponentene i en melodi - for det meste populære sanger. Elementene er melodien, teksten og harmonien.

Like viktig som det som blyarket gjør, er det nyttig å merke seg hva det ikke betyr - det beskriver ikke basslinjen, akkordstemmen, stemmeforestillingen eller andre aspekter av akkompagnementet. Disse kan spesifiseres senere av en arrangør eller improvisert av utøvere.

Populære Sanger


Liste over arrangementer