Harp Digitale Noter - Nedlasting og Skriv Ut


Harp Digitale Noter

Harpen er et majestetisk strengemusikkinstrument av skjønnhet. De dateres århundrer tilbake og deres bruk er registrert i Asia, Afrika og Europa, så tidlig som 15 000 f.

Kr. Det finnes mange forskjellige versjoner, men de er vanligvis i en av to kategorier - rammen og den åpne harpen. Sannsynligvis er den mest kjente typen Concert Harp - som har syv pedaler. Pedalene gjør at instrumentet kan stemmes mens det spilles i én tonehøyde-klasse. Harper kan ha mellom 1 og 90 strenger! De største harpene finnes i Afrika.

Moderne harpister bruker bare de fire første fingrene - dette på hver hånd. De pleier å nappe nær midten ved hjelp av putene på fingrene. Irske harpister er kjent for å bruke neglene i stedet.

To vanlige musikalske spillestiler er fremtredende med harpespill: arpeggio som er dannet av den raske rekkefølgen av noter og glissando som lages ved å sveipe hendene over strengene.

Til slutt er harpen kjent for å være symbolet som vises på Guinness-flasker, glass og emballasje – den symboliserer ølets røtter som er i Irland.


Liste over arrangementer