Celeste Digitale Noter - Nedlasting og Skriv Ut


Celeste Digitale Noter

Celesta eller celeste ser ut som et oppreist piano, men er faktisk en slått idiophone. Det er en liten enhet med et tre, fire eller fem oktavstastatur og har mindre nøkler enn et piano.

Populære Sanger

Liste over arrangementer