Celeste Noder / Partiturer - Download og Udskriv


Celeste Noder

Celesta eller celeste ligner et opretstående klaver, men er faktisk en slået idiophone. Det er en lille enhed med et tre, fire eller fem oktavstastatur og har mindre nøgler end et klaver.

Liste over arrangementer